КІК – коли податки не сплачують та в яких випадках діють ставки 5 %, 9 %, 18 %

Barbashyn Law Team Сергій Барбашин адвокат, керуючий партнер, Ірина Сироїд - адвокат Barbashyn Law Firm
14 Листопада, 2023 8 хвилин для читання
14 Листопада, 2023 8 хвилин для читання

Норми КІК (або контрольовані іноземні компанії) набули чинності у 2022 році та спрямовані на звітування перед податковою про створення чи набуття часток в іноземних компаніях. Обовʼязок покладається на податкових резидентів України та стосується прав власності в іноземних компаніях.

У цьому матеріалі хочемо звернути увагу на особливості КІК, і що наявність іноземної компанії – це далеко не завжди про сплату чи доплату податків. Діє багато виключень, які зможе використовувати ваш бізнес, і обмежитися формальним звітуванням по КІК.

Є КІК, але непотрібно сплачувати податки

КІК – це не завжди про сплату чи доплату податків. Тому що є винятки з правил і багато підстав, коли прибуток КІК не буде оподатковуватися податковими резидентами України. 

Розглянемо 5 умов, за яких контролююча особа КІК не повинна сплачувати в Україні податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО). 

Немає обов’язку сплачувати – розрахунки «скоригованого прибутку» КІК не здійснюються. Тому що такий прибуток не включається до оподатковуваного доходу засновника чи бенефіціара КІК. 

1 умова. DTT або CRS між Україною та країною реєстрації КІК + фактична сплата КІК податку на прибуток від 13 % – 18 % (так звана «ефективна ставка»). 

За загальним правилом ефективна ставка ≠ ставка корпоративного податку (податку на прибуток) в іноземній юрисдикції. Така ставка рахується за спеціальною формулою. Вам потрібно суму сплаченого КІК податку поділити на суму прибутку КІК до оподаткування та помножити на 100 %. Кінцева цифра це і буде ефективна ставка у %.

2 умова. DTT або CRS між Україною та країною реєстрації КІК + пасивні доходи КІК не перевищують 50 % всіх доходів КІК. 

Види пасивних доходів: роялті, дивіденди, проценти на банківський рахунок, інвестиційний прибуток, відсотки (дисконт) власника облігацій, проценти або дохід за депозитним сертифікатом, дохід на розміщені активи, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування тощо. 

3 умова. Якщо ви є засновником або бенефіціаром декількох КІК, і сукупний дохід всіх компаній не перевищує 2 млн. євро. 

4 умова. КІК – публічна компанія та її акції (частки) перебувають в обігу на визнаній фондовій біржі, а саме в лістингу такої біржі. 

Вичерпний перелік фондових бірж затверджений Постановою КМУ від 16 грудня 2020 р. № 1275. Серед них, Cyprus Stock Exchange (Республіка Кіпр), Dubai Financial Market (Об’єднані Арабські Емірати), Euronext (Європейський Союз), NYSE (Сполучені Штати Америки) та інші.

5 умова. КІК – благодійна організація, яка не розподіляє доходи на користь її засновників (учасників).

Якщо немає умов для звільнення від оподаткування

Розглянемо, які податки зобов’язана сплатити контролююча особа (фізична особа – засновник або бенефіціар КІК). Тобто, в тих випадках, якщо не виконуються умови звільнення від сплати податків.

Військовий збір – тут все просто, 1,5 % ставка одна для всіх, ніяких виключень немає.

ПДФО – є три різні ставки податку:

18 % – загальна ставка, застосовується там, де немає винятків з правил.

9 % – застосовується у двох випадках:

перший випадок – якщо 1) КІК розподіляє прибутки, а контролююча особа отримує іноземні дивіденди до 01.05. року, в якому подається звіт, та 2) контролююча особа включає таку частину прибутків КІК до свого доходу, який оподатковується та відображається в її декларації про майновий стан та доходи;

другий випадок – якщо до 31.12. календарного року, що є другим за звітним (наприклад, звітний рік 2022 рік, відповідно перший після нього є 2023 рік, другим 2024 рік): 1) КІК розподіляє прибутки, а контролююча особа отримує іноземні дивіденди, та 2) контролююча особа включає таку частину прибутків КІК до свого доходу, який оподатковується та відображається в декларації.

5 % та 9 % – застосовується, якщо КІК є засновником компаній в Україні. Дивіденди КІК = дохід контролюючої особи. 

Оподаткування виглядає таким чином:

1) КІК є засновником юридичної особи в України, наприклад, ТОВ, отримує дивіденди від такого ТОВ;

2) сума дивідендів вважається також доходом контролюючої особи КІК, 3) якщо ТОВ платник податку на прибуток в Україні, контролююча особа сплачує в Україні ПДФО за ставкою 5 %, якщо ТОВ платник єдиного податку, контролююча особа сплачує в Україні ПДФО за ставкою 9 %.

Висновки

Реєстрація компанії за кордоном не означає автоматичну оплату податків за діяльність такої компанії по нормах КІК. Оскільки у більшості випадків норми КІК лише покликані на обмеження зловживань при використанні компаній з офшорних/низькоподаткових країн. За нормами КІК передбачена низка пільг, перехідних положень чи відсутності обовʼязку оплачувати або доплачувати податок як такий, що може використовуватися бізнесом. 

Щоб переконатися чи зможете ви скористатися такими умовами та розраховувати потенційні податкове зобовʼязання, радимо наступне:

  • перевірити наявність підписаної між країнами конвенції чи договору про обмін податковою інформацією
  • порахувати ефективну ставку 
  • порахувати відсоток пасивних доходів
  • провести розрахунки доходу всіх КІК
  • перевірити статус КІК (благодійна організація або публічна компанія)

Вважаємо, що свідомий підхід до корпоративного і податкового планування дозволить сформувати ефективну структуру у кожному бізнесі.

Поділитися