КІК: що робити власникам іноземних компаній у 2023 році

Barbashyn Law Team Сергій Барбашин - адвокат, керуючий партнер. Ірина Сироїд - адвокат
21 Квітня, 2023 8 хв для читання
21 Квітня, 2023 8 хв для читання

Стаття актуальна для резидентів України, які планують відкривати, нещодавно відкрили чи мають компанії  за кордоном. 

Якщо стисло – на вас можуть діяти правила КІК, або правила контрольованих іноземних компаній. Тобто, виникає обовʼязок повідомляти про створення іноземних компаній, щорічно подавати звітність та сплачувати податки чи застосовувати умови звільнення від сплати податків. У разі невиконання таких дій передбачена відповідальність, наприклад, штраф 744 300 грн. за неподання повідомлення чи 248 100 грн. за неподання звітів (штрафи у розмірі станом на 2022 рік).

Давайте розберемо правила КІК більше предметно.

Кого стосуються податкові обов’язки?

 1. Засновників КІК з часткою 50 % або більше.
 2. Засновників КІК з часткою понад 25 %, якщо ви відкрили компанію спільно з іншими резидентами України, і в загальній сукупності з ними виходить 50 %.
 3. Бенефіціарних власників або тих осіб, які мають вплив на КІК. Мається на увазі – право розпоряджатися активами чи прибутком компанії, доступ до банківських рахунків та операції за ними, самостійне укладення угод від імені КІК. Іншими словами – якщо є довгострокова генеральна довіреність на такі дії. 

Які обов’язки виникають перед податковими органами України?

 1. Повідомляти про КІК. Про придбання компанії або продаж частки в компанії, про вплив на компанію або про припинення впливу (наприклад закінчення строку дії довіреності). Правило для КІК, зареєстрованих після 01.01.2022 року.

На повідомлення надається 60 днів, відлік розпочинається з дня, коли відбулися зміни. 

 1. Звітувати про КІК. У звіті відображається інформація про КІК. Від  загальної – назва компанії, адреса, реєстраційний номер, частка, до конкретної фінансової та податкової – дохід, розрахунок прибутку, дивіденди, кількість працівників тощо. Для підтвердження прибутку додаються копії звітності КІК. Перший рік звітний рік – 2022. 

Коли подавати звіт. За загальним правилом до 01.05.2023 року, разом з річною декларацією про майновий стан і доходи за 2022 рік. Або до 01.03.2023 року, разом з /декларацією з податку на прибуток підприємств за 2022 рік, якщо іноземну компанію зареєструвало українське підприємство.

Виняток з правил. Можна відстрочити та подати звіт за 2022 рік у 2024 році. Порядок такий же, як описано вище, одночасно з деклараціями, але за 2023 рік. При цьому такий виняток не є порушенням і штрафи не застосовуються за звітування через один рік.

 1. Сплачувати податки. Обов’язок сплатити покладається на засновників та бенефіціарів КІК. Оподатковується частина прибутку КІК, яка пропорційна частці у КІК. 

Ставки податків. Засновники-фізичні особи сплачують ПДФО за ставкою 18 %, або 5 % чи 9 % за певних умов (отримання дивідендів з України, розподіл прибутку до звітування тощо). Додатково – військовий збір 1,5 %. Загальний строк сплати – до 01.08.2023 року. 

Засновникиюридичні особи сплачують податок на прибуток підприємств у розмірі 18 %. Загальний строк сплати – до 11.03.2023 року.

Коли податки не сплачують?

1 умова:

 1. діє договір про уникнення подвійного оподаткування (Україна та країна КІК), та 
 2. ефективна ставка сплаченого КІК податку на прибуток від 13 % – 18 %, або пасивні доходи КІК становлять менш як 50 % усіх її доходів.

Звертаємо увагу, що “ефективна ставка” може відрізнятися від ставки податку на прибуток у країні реєстрації компанії. 

2 умова: дохід одного резидента України (засновника КІК) по всіх його компаніях  не більше 2 млн. євро на кінець звітного періоду.

3 умова: КІК є благодійною організацією, яка не розподіляє отримані доходи серед своїх засновників (учасників).

4 умова: КІК – це публічна компанія. 

За порушення законодавства про КІК потрібно відповідати?

Штрафи передбачені за неподання звіту або порушення строків подання, за приховування відомостей про КІК та інші. 

На перші звітні роки 2022-2023 − не застосовується адміністративна та кримінальна відповідальність. Також, немає штрафів за неправильні розрахунки прибутку КІК.

Звертаємо увагу, що пільгові умови діють тимчасово та не звільняють від обовʼязку вчиняти дії. Так і розмір штрафів є досить великим зі різні порушення. Якщо рахувати станом на 2022 рік, то можна визначати наступні штрафні санкції:

 • за неподання звіту – 248 100 грн.
 • за невідображення у звіті відомостей щодо КІК – 3 % суми доходу КІК або 25 % скоригованого прибутку КІК.
 • за неподання повідомлення – 744 300 грн.

Висновки

Правила КІК будуть розповсюджуватися на майже кожного власника іноземної компанії, що є резидентом України. Ми рекомендуємо розпочати підготовку до процесів КІК заздалегідь. 

Серед дій можуть бути наступні:

🔹 визначити вашу відповідність статусу контролюючої особи;

🔹 чи можна застосовувати звільнення від оподаткування та у яких випадках;

🔹ваші обовʼязки та дії у визначені строки (повідомлення, документи, декларації, звітність тощо)

У певних випадках, ситуації є доволі спірні чи колізійні через відсутність практики застосування норм. Ми будемо раді допомогти проаналізувати інформацію про ваші КІК та надати професійний юридичний супровід із зазначених питань. 

Якщо ви ще обираєте країну, у якій зареєструвати іноземну компанію, рекомендуємо ознайомитися з нашим гайдлайном “Як обрати країну для релокації бізнесу?”.

Поділитися