Особливості Дія City простою мовою

Barbashyn Law Team Сергій Барбашин - адвокат Barbashyn Law Firm , керуючий партнер, Роман Ткань - юрист Barbashyn Law Firm
20 Жовтня, 2023 8 хвилин для читання
20 Жовтня, 2023 8 хвилин для читання

Дія Сіті – це спеціальний правовий режим для ІТ-компаній, метою якого є надання стимулу для розвитку галузі інформаційних технологій. Особливість режиму полягає у тому, що компанії-учасники Дія Сіті отримують можливість платити податки за зниженими відсотками: 9% податку на прибуток компанії, на відміну від 18% за загальним режимом, та 5% податку на доходи фізичних осіб проти 18% на загальному режимі. Використання знижених ставок можливе за декількох умов, а саме розмір заробітної плати не повинен бути нижчим за 1200 євро, наявність не менше 9 фахівців, компанія проводить діяльність у дозволеній сфері ІТ та одержує більше 90% доходу з цієї галузі. Нещодавно створена компанія, якій не більше ніж 24 місяці може не дотримуватися вимог щодо кількості працівників та рівня зарплати. Також, під час воєнного стану недотримання вимог не перешкоджає набуттю членства в Дія Сіті.

Особливості оподаткування доходів працівників

Для компаній режиму Дія Сіті встановлена знижена ставка податку у розмірі 5%, який сплачується:

🔹 з доходів фахівців у вигляді заробітної плати;

🔹 з авторської винагороди за створення службових творів 

🔹 з винагороди за перехід прав на службові твори.

 

Ставка 5% застосовується до доходу, який не перевищує 240 тисяч євро за календарний рік. Якщо в спеціаліста сума доходу буде перевищувати, то суму перевищення необхідно буде самостійно задекларувати та сплатити з неї податок на дохід за ставкою 18%.

Гіг-контракт

Іншою особливістю режиму є новий вид договору, який називається гіг-контракт. Цей договір являє собою нову модель співпраці між ІТ-компанією та ІТ-фахівцем. За своєю природою це цивільно-правовий контракт, який поєднує в собі найкращі сторони трудового договору та договору з ФОП. Особливості гіг-контрактів:

✔️ Залучити іноземного працівника можна без попереднього дозволу на працевлаштування та без дотримання вимоги щодо заробітної плати для іноземців у розмірі десять мінімальних заробітних плат;

✔️  За договором виконавець надає послуги, виконує роботу чи обов’язки на посаді в компанії під контролем замовника у визначеному ним місці;

✔️ Права інтелектуальної власності належать замовнику (ІТ-компанії). Тут маються на увазі права на використання твору, дозволяти використовувати твір, право перешкоджати використанню твору. Ці права можуть належати фахівцю, якщо це передбачено договором. Право на ім’я, право на захист від спотворення чи перекручування твору залишаються невідчужуваними та будуть належати фахівцю, який створив об’єкт; 

✔️ Робочий час становить не більше 40 годин на тиждень та може встановлюватися ненормований робочий день;

✔️ Гарантуються такі соціальні гарантії як щорічна оплачувана відпустка не менше 17 робочих днів, лікарняні, допомога по тимчасовій непрацездатності, перерва у зв’язку з вагітністю та пологами.

🔹 Під час укладення гіг-контракту потрібно враховувати такі моменти:

  1. В гіг-контракті має чітко визначатися, що укладається саме гіг-контракт, а не трудовий договір;
  2. У ньому точно мають бути визначені завдання щодо створення об’єктів права інтелектуальної власності;
  3. Зазначені умови і порядок передачі завершених об’єктів права інтелектуальної власності, що створені за замовленням у межах гіг-контракту;
  4. Мають бути передбачені умови виплати винагороди автору за створення і передачу прав на об’єкти інтелектуальної власності;
  5. Варто деталізувати порядок обміну інформацією через інформаційно-комунікаційні системи (в тому числі щодо завдань) у зв’язку з виконанням гіг-контракту.

Договір про нерозголошення конфіденційної інформації (NDA)

Резиденти Дія Сіті можуть укласти договір про нерозголошення конфіденційної інформації (NDA) зі співробітниками, потенційними інвесторами та підрядниками. Метою цієї угоди є запобігання витоку виробничої чи торгової таємниці, отриманої під час перемовин, що може призвести до збитків. ІТ-компаніям потрібні такі договори, щоб їхні новітні розробки програмного забезпечення не могли потрапити до конкурентів, що ускладнить отримання прибутку у майбутньому. В угоді необхідно зазначити:

🔹 інформацію, яка вважається конфіденційною;

🔹  строк, протягом якого не можна розголошувати відомості;

🔹  що вважається розголошенням;

🔹  розмір компенсації за розголошення; 

🔹 спосіб відшкодування збитків, що були спричинені розголошенням. 

NDA активно використовується в інших країнах. В Швейцарії немає окремого закону, що регулював би положення про конфіденційність і це не перешкода для включення положення про нерозголошення в колективні трудові договори. Для угоди не передбачено певної визначеної форми, вона може бути укладена і усно. Натомість у Німеччині діє спеціальний закон про захист комерційної таємниці. Для угод NDA практикується свобода договору. Сторони мають право самі визначати їх зміст. Обмеження передбачені лише якщо угоди суперечать добрим звичкам чи звичаям цивільного обігу.

Договір про неконкуренцію (NCA)

Ще одним видом договору, який має право укладати компанія-резидент режиму зі своїми співробітниками є договір про неконкуренцію (NCA). Цей договір укладається також з фізичними-особами підприємцями та гіг-спеціалістами. Метою цього договору є стримати фахівця від роботи на компанію-конкурента чи створення компанії з аналогічною діяльністю. В угоді мають передбачатися такі умови:

  • територія дії;
  • строк дії (протягом періоду співпраці фахівця з компанією та до 1 року після припинення договору);
  • що вважається конкуренцією;
  • розмір оплати. 

Договір про неконкуренцію є новим для України та надійшов до нас із-за кордону, де вони вже давно поширені та врегульовані. У Сполучених Штатах Америки цей вид договору особливо популярний у сферах телебачення та радіомовлення, проте не у всіх штатах дозволений. У Німеччині та Франції договори практикуються роботодавцями за умови визначення в угодах території та строку дії, викладення у письмовій формі.

Висновок

Дія Сіті — це альтернативний правовий режим, який компанія може вибрати на власний розсуд. Існує пряма заборона змушувати до переходу в статус резидента Дія Сіті. ІТ-спеціалісти можуть скористатися перевагами гіг-контрактів, а саме не вступати у довгострокові трудові відносини для короткострокових завдань, а ІТ-компанії визначати умови роботи та контролю порядку, часу і місця виконання завдань. Договір про нерозголошення конфіденційної інформації та про неконкуренцію наразі не регулюються трудовим законодавством, проте успішно використовуються учасниками Дія Сіті для захисту власних бізнес інтересів.

Поділитися